Generelle vilkår og betingelser Introduksjon

Disse salgsvilkårene regulerer BOB System AB`s salg av produkter og montering av produkter kjøpt av BOB System AB eller en av våre forhandlere også kalt Bobbare. Disse vilkårene og betingelsene gjelder med mindre annet er skriftlig avtalt mellom selgeren og kjøperen. Under overskriften «Om Cookies» informerer vi om bruken av informasjonskapsler på nettstedet vårt.

Priser

Prisene på nettstedet vårt inkluderer ikke merverdiavgift eller andre skatter og avgifter. Hvis gebyrene endres eller pålegges etter at kontrakten er inngått, påvirkes prisen som tilsvarer endringen eller pålegget. Eksport- eller importavgifter, avgifter eller lignende. BOB System har rett til å justere sine priser fortløpende. Prisene publisert på vår hjemmeside er dagens priser og det er de som er gyldige. Eventuelle rabatter regnes mot disse prisene. Prisavvik i trykksaker kan forekomme. Tilbudte produkter er gyldige i 30 dager fra tilbudsdato / prisforslag hvis ingenting annet er avtalt.

Bestilling

Bestilling av bilinnredning gjøres enkelt og sikkert her på vår nettside. Legg til den innredning du ønsker i handlekurven, fylle ut detaljene dine og opprette en konto og klikk deretter bestilling.

Du er selvfølgelig velkommen til å bestille via e-post eller ringe oss. (terje@bobsystem.no eller 90765511). Du kan også bestille bilinnredning fra våre forhandlere. De har demoutstyr og har gjennomgått Bob System`s montering kurs. Du finner oss under «kontakt».

Betaling

BOB System bruker faktura som betalingsmåte. For at en faktura skal gjelde, må selskapet etter vår mening være kredittverdig. Betaling skal være mottatt BOB System senest 15 dager etter fakturadatoen, med mindre annet er skriftlig avtalt. Ved delvis levering må betalingen ikke holdes tilbake i påvente av endelig levering. Betaling kan heller ikke holdes tilbake hvis det anses at varene eller forsendelsen ikke er i henhold til beskrivelse og avtale. I dette tilfellet må produktet returneres i ubrukt tilstand, og Bob System krediterer deretter fakturaen. (se ansvar for feil). Ved betaling etter forfallsdatoen betales renter på sen betaling i henhold til spesifikasjonen på fakturaen. Varene tilhører BOB Systems til varene er fullt betalt for.

Produktinformasjon

Opplysninger på vår nettside, i brosjyrer, prislister, datablad og lignende beskrives nøye og grundig, men hevder ikke å være komplett. Krav eller følgeskader på grunn av denne informasjonen godtas ikke.

TEGNINGER OG BESKRIVELSER

Tegninger, bilder, tekniske beskrivelser og prøver knyttet til produktet eller dets produksjon forblir Bob Systems eiendom. Disse kan ikke brukes til andre formål enn den opprinnelige hensikten uten samtykke . De kan heller ikke, uten samtykke, kopieres, utleveres eller på annen måte bringes til tredjeparters oppmerksomhet. Bilder, tekster og tekniske beskrivelser er beskyttet i henhold til åndsverkloven.

Levering

BOB System leverer innen 3-5 virkedager. Varene sendes dag etter bestillingsdagen med DHL eller andre. BOB System forbeholder seg retten til at hvis varene går tom for lager, kan det oppstå lengre leveringstider. Standardinnredning er på lager. Med mindre annet er avtalt, anses varene som selges fritt BOB Systems lager. Varene overføres til kjøperens ansvar når speditøren eller kunden plukker opp på BOB System AB eller BOB System Norge. Frakt vil bli lagt til med mindre annet er oppgitt for leveransen.

Montering

Ved installasjon, bør kjøretøyet overleveres til Bob system eller en av våre forhandlere rengjort og ren. I tilfeller der Bob-systemeller forhandleren ikke har sett kjøretøyet før montering, skal monteringsbetingelsene være i samsvar med informasjonen som er oppgitt på tilbudet/ordren. Hvis noe kan påvirke monteringen, er det kundens ansvar å informere BOB System/ forhandler om dette. Ekstra kostnader kan ellers bli belastet.

Sikkerhet

For oss er din sikkerhet utrolig viktig. Bob-system vil derfor levere et så trygt produkt som mulig. Dette sikres med kollisjonstester, styrketester og et godkjent TüV-sertifikat. Til tross for streng testing og sertifikater, er det ingen garantier for hva som skjer i tilfelle en krasj. Dette er fordi hver bilinnredning, kjøretøy og sjåfør er unik. Bruk våre montører med den erfaringen de har. De har erfaring og kunnskap og kan avbryte monteringen og kontakte kunden for å finne en optimal løsning sammen. Som et resultat av dette kan prisen bli påvirket.

ANSVAR FOR FEIL

Bob System forplikter seg, i samsvar med gjeldene forskrifter å rette opp eventuelle feil som er forårsaket, på grunn av defekter i konstruksjon, materialer eller installasjon som oppstår innen garantiperioden. BOB System tilbyr en 5 års garanti når du har montert hos Bob System eller en forhandler. BOB System er ikke ansvarlig for feil i produktet som brukes i konkurranseaktiviteter. I de tilfeller hvor produktet har blitt

brukt til annet enn det som var forutsetningene ved kontraktinngåelse, reduseres ansvarsperioden tilsvarende.

Kjøperen skal innen 14 dager etter datoen da kjøperen la merke til eller burde ha lagt merke til feil i varene, gi skriftlig beskjed. Eventuelle feil som oppdages eller burde vært oppdaget ved mottak skal Bob System informeres umiddelbart.

Dersom kjøperen unlater å informere BOB System som beskrevet ovenfor, mister kjøperen retten til å få rettet opp mangelen. Feil er basert på faglig vurdering/ avvik fra normal standard. BOB Systems’ ansvar gjelder kun ved korrekt bruk,lagring og hantering av produktetDet omfatter ikke feil forårsaket etter at produktet er mottatt. Det er kjøperens ansvar å verifisere at riktig produkt for formålet er innhentet ved mottak av leveransen. Fram for alt gjelder ikke garantien ved bristende vedlikehold, påførte skader eller uriktig montering gjort av kunden. Normal slitasje/foringelse inngår ikke i reklamasjonsretten. Bob System har ikke ansvar for feil dersom kjøper ikke har fulgt BOB Systems anvisninger vedrørende montering, bruk og materialvalg. BOB System har ikke ansvar for feil på evnt produkter som kunden har kjøpt hos andre leverandører.

BOB-systems ansvar for feil betyr at BOB System reparerer eller erstatter defekt produkt etter eget valg. Reparasjon og utskifting kan enten utføres hos kjøperen eller etter avtale. Selger kan også sende varer for utskifting direkte til kunden som bytter delene selv dersom dette er innenfor retingslinjer vedrørende sikkerhet, montering etc. Ved krav om feil på produktet, gjelder følgende;

Kunden returnerer feil vare. Ny vare vil bli sendt etter at BOB System har gjennomgått og godkjent returen. Hvis feilen ikke aksepteres som en klage, kan BOB-systeme ta betalt for kostnadene som påløper.

Hvis kunden kjøper varene uten installasjon i kjøretøy, er kunden ansvarlig for montering og demontering av varene. Hvis BOB-system har monterert produktet i kjøretøy, er det Bob-systemes ansvar å feilsøke, reparere eller erstatte produktet.

Utskiftede del eller deler skal gjøres tilgjengelig for selgeren og bli hans eiendom. Utover det som er gitt ovenfor, har selgeren ikke noe ansvar for feil. Selgeren er ikke forpliktet til å betale til kjøperen noen kompensasjon for tap av produksjon, tap av fortjeneste eller annen indirekte skade. Denne begrensningen av selgerens ansvar gjelder imidlertid ikke hvis selgeren er skyldig i grov uaktsomhet.

Returer

Hvis bilens interiør ikke er egnet eller du ikke er fornøyd, må du først kontakte Bob-system før du sender noe tilbake. Vi erstatter bilinnredningen. Returer må gjøres skriftlig senest 10 dager etter levering. Varen

må ikke ha endret seg eller blitt forringet på noen måte. Varene må returneres godt pakket slik at fraktskader ikke oppstår på grunn av utilstrekkelig emballasje. Frakt- og monteringskostnader krediteres ikke. Kunden er ansvarlig for eventuelle fraktkostnader knyttet til retur.

UNNTAK

Følgende omstendigheter gir unntaksgrunnlag hvis de forhindrer eller blir urimelig belastende: en arbeidstvist og andre omstendigheter utenfor partenes kontroll; som naturkatastrofe, flom, brann, innbrudd, krig, mobilisering eller uforutsette militære samtaler av viss størrelse, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør, knapphet på transportmidler, generell knapphet, restriksjoner på drivstoff og svikt i underleveranser forårsaket av slikt unntak.

Omstendigheter som skjedde på tidspunktet for inngåelsen av kontrakten utgjør et unntak bare hvis dens effekt på utførelsen av kontrakten ikke kunne foregått på den tiden. Det er en parts ansvar å skriftlig informere om de ønsker å påberope seg unntaksgrunnlaget . Dersom unntaket er basert på kjøperen, skal han refundere selgeren for utgiftene som påløper for å sikre og beskytte varene.

Dersom kontraktens utførelse er forsinket i mer enn seks måneder på grunnlag av unntak nevnt ovenfor, har hver part, uten begrensning av hva som ellers er aktuelt i henhold til disse bestemmelsene, rett til å si opp kontrakten ved skriftlig varsel til den andre parten.

Tvist

Enhver tvist om denne avtalen, dens gyldighet, tolkning eller anvendelse av disse, samt andre tvister som oppstår som følge av juridiske forhold som oppstår som følge av samme sak, skal endelig avgjøres i en Norsk domstols- eller voldgiftspanel. All informasjon innhentet under voldgift, samt beslutninger og voldgift som er planlagt i forbindelse med saksbehandling, er underlagt konfidensialitet. Informasjon som dekkes av konfidensialitet kan ikke utleveres til tredjeparter uten skriftlig samtykke fra alle parter, med mindre dette er nødvendig for håndheving av dommen eller på annen måte som følge av loven.

INTEGRITETSPOLICY (GDPR)

Som kunde av selskapet behandles dataene dine i den grad det er nødvendig for å administrere kundeforholdet og for at selskapet skal kunne oppfylle sine forpliktelser overfor deg. I tillegg brukes dataene til å gjøre det mulig for selskapet å tilby personlige tilbud til deg som kunde. Behandlingen er basert på kontrakts- eller kundeforholdet som oppstår, for eksempel fra en ordre som kunden gjør med selskapet. Markedsføring sendes til deg som kunde basert på enten et eksplisitt samtykke eller en interessebalanse utført av selskapet.

Vi mottar informasjon som du frivillig gir oss når du kjøper et produkt fra oss, sender oss en e-post eller kontakter oss på noen måte. Vi samler også inn kontaktinformasjon gjennom skisseverktøyet vårt eller hvis du blir med i BOB Club. Enhver behandling basert på kundens samtykke, kan kunden trekke seg når som helst og uten forklaring ved å kontakte remove@bobsystem.se

Informasjonen kan utleveres til myndighetene i samsvar med loven, til alle partnere som leverer støttetjenester til selskapet, for eksempel IT-tjenester, på den måten og i den grad det er nødvendig for selskapet å oppfylle sine forpliktelser overfor deg som kunde og for markedsføringsformål.

Selskapet forsøker ikke å overføre data til et land eller selskap utenfor EU/EØS. Skulle det være behov for en slik overføring, vil selskapet treffe passende beskyttelsestiltak for å best beskytte våre kunders personopplysninger.

Kundens personopplysninger lagres så lenge kundeforholdet vedvarer, og deretter tiden som kreves eller tillates i henhold til lovgivningen og praksisen som til enhver tid gjelder.

Når selskapet samler inn og behandler personopplysningene dine, har du visse rettigheter. Du har rett til å:

– Be om et utdrag av personopplysningene som behandles av selskapet og måten de behandles på; – Be om korrigering av feil informasjon;

– Be om å bli slettet. Dette kan imidlertid bare gjøres forutsatt at selskapet ikke har rett til å beholde dataene på annen lovlig basis;

– be om at behandlingen under visse omstendigheter begrenses, for eksempel i mellomtiden, ved spørsmål om hvorvidt dataene er korrekte eller ikke blir undersøkt; Og

– Når Gdpr trer i kraft, bruk retten til dataportabilitet.

Selskapet tar nødvendige tekniske og organisatoriske informasjonstiltak for å forebygge og begrense risiko forbundet med offentliggjøring av personopplysninger som uautorisert tilgang, avsløring, misbruk, endring og ødeleggelse. Kun autorisert personell bundet av konfidensialitet har tilgang til identifiserbare personopplysninger.

Selskapets nettsteder kan inneholde ulike blogger, fora, wikier og andre sosiale medier eller tjenester som lar deg dele innhold med andre brukere (samlet kalt «Sosiale medier-applikasjoner). Alle

personopplysninger eller annen informasjon du bidrar med i et program for sosiale medier, kan leses, samles inn og brukes av andre brukere av denne sosiale medier-applikasjonen, som vi har liten eller ingen kontroll over. Derfor påtar vi oss intet ansvar for andre brukeres bruk eller misbruk av informasjon som du bidro i et program på sosiale medier.

OM INFORMASJONSKAPSLER OG DATAPOLICY

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler. En informasjonskapsel er en svært liten tekstfil som er lagret på datamaskinen din. Det brukes til å huske deg og dine valg på nettstedet. Informasjonskapsler er en fin måte for nettsteder å lagre viktig informasjon og innstillinger. Når du for eksempel var der sist, skrev du inn i et skjema, slik at du ikke trenger å skrive inn på nytt, hvilke valg du har gjort og så videre.

Informasjonskapsler kan ikke inneholde kode, så du trenger ikke å bekymre deg for reklame, spionprogrammer, virus eller lignende. Informasjonskapsler legger ikke en merkbar byrde på systemet ditt. Bare nettstedet som lagret tekstfilen kan lese den, slik at ingen andre kan se hva du har gjort med oss. Svensk lov krever at vi informerer om hvilke informasjonskapsler som brukes og deres formål.

Vi bruker følgende informasjonskapsler:

Informasjonskapsel for statistikk: Brukes til å måle trafikk- og nettleseratferd, for eksempel om du har besøkt nettstedet vårt tidligere eller ikke, og skape en forståelse av hvordan enkeltpersoner bruker nettstedet vårt.

Øktinformasjonskapsel: Holder oversikt over om du er logget inn på nettstedet vårt og tilpasser innholdet på nettstedet basert på dine tidligere valg.

I forbindelse med retargeting og bannerannonsering bruker vi også tredjepartstjenester som lagrer informasjonskapsler på nettstedet vårt.

Hvis du ikke vil tillate lagring av informasjonskapsler på datamaskinen din, kan du slå av dette alternativet i nettleserens sikkerhetsinnstillinger. I dette tilfellet vil ingen informasjonskapsler bli lagret på datamaskinen din, men du vil ikke kunne bruke visse funksjoner på våre og andres nettsteder. Noe informasjon om bruken av BOB System-nettsteder sendes til Google når vi bruker Google Analytics samt Google Tag Manager. Vi bruker imidlertid anonymiseringsversjonen av dette, slik at ingen informasjon knyttet til en enkelt bruker videresendes til Google. Klikk her for å finne ut hvordan Google bruker dataene de mottar på denne måten.

page6image295327216

Personopplysninger som samles inn på nettstedet håndteres med moderne informasjonsteknologi og kan blant annet brukes til å oppfylle kunderelasjoner, analyse, markedsføring.

Hvis du har spørsmål om behandlingen av personopplysningene dine, kan du kontakte selskapet/personvernombudet på info@bobsystem.se eller matilda@bobsystem.se

.

page7image385465456 page7image385465744